fotografie Przemka Wi¶niewskiego zza progów mieszkań

 

Marcin Adam Olak
25 l, hydraulik, spawacz, florysta, opiekun do dzieci i opiekun ¶rodowiskowy
 

 kwiecień 2020