fotografie Przemka Wi¶niewskiego zza progów mieszkań

 

Kamila Olszewska 42 l, aktorka Teatru Maska w Rzeszowie
Ignacy Olszewski 5 l, przedszkolak
Maciej Olszewski 42 l, energetyk
 

 kwiecień 2020