fotografie Przemka Wiśniewskiego zza progów mieszkań

 

Elżbieta Piechota 51 l, kontroler jakości
Andrzej Piechota
50 l, inżynier budownictwa
Justyna Piechota
19 l, studentka logopedii z audiologią
Grzegorz Piechota
10 l, uczeń IV klasy