fotografie Przemka Wi¶niewskiego zza progów mieszkań

 

Irena Probachta 50 l, opiekunka osób starszych
Dominika Probachta
21, studentka aktorstwa PWSFTviT w Łodzi
Amelia Probachta
18 l, uczennica 2 klasy VI LO w Rzeszowie
Gabriel Probachta
8 l, uczeń 2 klasy Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie
oraz Punia 8 l